Alegeri prezidențiale: Geoană domină preferințele electoratului. În turul doi ar câștiga în fața lui Ciolacu, Ciucă și Simion – Sondaj INSCOP

Aproape un sfert dintre alegători ar opta pentru Mircea Geoană în primul tur al alegerilor prezidenţiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu vezi tot »

Mariana Chipirlin: viziune și acțiune pentru localitatea Perișor

Candidatul PSD a dovedit în ultimii patru ani că este edilul potrivit pentru Perișor. Cu un palmares impresionant de proiecte vezi tot »

Vestea anului pentru locuitorii județului Dolj!

Guvernul Marcel Ciolacu a prioritizat proiectul de realizare a conductei de transport gaze naturale pe traseul Segarcea – Băileşti- Pleniţa vezi tot »

Ionuţ Octavian Barbu, candidatul PSD Dolj pentru Primăria Cerăt: „Ce alții promit, eu realizez”

Exemplul unei conduceri durabile: continuitate și inovație în Comuna Cerăt, pentru al patrulea mandat Comuna Cerăt se aliniază tendințelor de vezi tot »

Partidul Social Democrat susține un lider ai tinerei generații la Amărăștii de Sus

Iulian Duță intră în lupta pentru primărie cu idei și obiective care vizează dezvoltarea comunității pe termen lung, dar și vezi tot »

 

A fost publicată ‘Ordonanța Austerității’ – De unde și cum se taie bani (Document)

bani-rate-economii_f53730ee7c

Ministerul Finanțelor a publicat luni seara proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Supranumit „ordonanța austerității”, actul normativ ar urma să introducă o serie de tăieri de cheltuieli în cadrul instituțiilor și autorităților publice.

Instituţiile de stat trebuie să ia măsuri pentru scăderea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri şi servici, iar ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice, va fi suspendată, potrivit Ordonanţei privind unele măsuri fiscal-bugetare publicată luni de Ministerul Finanţelor.

De asemenea, proiectul prevede reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcţiilor de demnitate publică din cadrul administraţiei publice centrale.

“Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare, în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul “Bunuri şi servicii”, exclusiv sumele nerepartizate, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în documentul citat de Agerpres.

În primul trimestru al anului 2023, la cheltuielile cu bunuri şi servicii la nivelul bugetului general consolidat au fost efectuate plăţi în sumă de 17, miliarde lei, în creştere cu 17,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2022.

Prin proiectul de act normativ se propune ca Guvernul să aprobe lunar limite de credite de angajament şi credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.

Totodată, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, inclusiv activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier şi aparatură birotică.

Pe de altă parte, în acest an se va suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice.

“Prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale. Pentru posturile pentru care s-a desfăşurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată”, se precizează în proiectul citat.

Referitor la evoluţia numărului de posturi ocupate în autorităţile şi instituţiile publice indiferent de modul de finanţare şi subordonare, acesta a crescut cu 9.081 posturi în martie 2023 comparativ acceaşi lună a anului 2022.

România, în procedură de deficit excesiv

În nota de fundamentare care însoţeşte proiectul se aminteşte faptul că din aprilie 2020 România se află în procedură de deficit excesiv (PDE), întrucât deficitul bugetar (în termeni ESA) a depăşit în 2019 pragul de 3% din PIB stabilit în cadrul Pactului de Stabilitate şi Creştere (PSC). În iunie 2021, Consiliul a emis o recomandare României pentru a pune capăt situaţiei de deficit excesiv până cel târziu în 2024, stabilind ţintele de deficit ESA la 8% din PIB pentru 2021, 6,2% din PIB pentru 2022, 4,4% din PIB pentru 2023 şi 2,9% din PIB pentru 2024.

“Începând cu anul 2021, deficitul bugetar a intrat pe o traiectorie de ajustare în linie cu recomandarea Consiliului, dar se află încă la un nivel foarte ridicat. Atingerea ţintelor de deficit pentru perioada 2023-2024 contribuie în acelaşi timp la diminuarea dezechilibrelor macroeconomice – scăderea inflaţiei, implicit a ratelor dobânzilor, a deficitului comercial şi de cont curent al balanţei de plăţi, precum şi la stabilitatea cursului valutar”, subliniază autorităţile de la Bucureşti.

În plus, necesitatea menţinerii angajamentului de consolidare fiscală şi în perioada următoare reprezintă o condiţie pentru absorbţia fondurilor europene din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (MRR). Astfel, regulamentul european privind MRR prevede printre altele că, dacă se constată că un stat membru nu a implementat măsurile eficiente pentru corectarea deficitului excesiv (cu excepţia cazului în care este identificată existenţa unei recesiuni economice severe), Consiliul decide, în conformitate cu Tratatul de funcţionare a UE (TFUE) şi la propunerea CE, suspendarea totală sau parţială a plăţilor din cadrul MRR.

“Adoptarea măsurilor care să asigure continuarea ajustării deficitului bugetar este esenţială în contextul în care se prefigurează o decelerare economică în acest an, în linie cu încetinirea anticipată la nivelul UE – principalul partener comercial al ţării noastre”, se mai arată în document.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat al măsurilor prevăzute în proiect va fi, în 2023, de plus 5,33 miliarde lei, se mai precizează în Nota de fundamentare.

Spor de doctorat, doar în domeniul studiilor

Angajaţii care deţin titlul ştiinţific de doctor vor primi indemnizaţie doar dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţin titlul şi dacă au prevăzute în fişa postului atribuţii care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea este valorificată în mod suplimentar, conform unui proiect de Ordonanţă publicat, luni seara, pe site-ul Ministerului Finanţelor.

“Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor va beneficia de o indemnizaţie pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul

şi dacă are prevăzute în fişa postului un set de atribuţii obiective şi cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar”, se menţionează în proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit sursei citate, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune modificarea fişelor de post în urma unei analize temeinice a atribuţiilor din fişa postului care să fie corelate cu domeniul în care există titlul de doctorat, astfel încât, potrivit legii, să rezulte îndeplinirea condiţiei desfăşurării activităţii în domeniul pentru care persoana deţine titlul.

În prezent, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, personalul din sectorul bugetar beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe

ţară garantat în plată, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: deţine titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul în care a obţinut respectivul titlu.

“Indemnizaţia în discuţie face parte din categoria drepturilor salariale suplimentare, iar raţiunea acordării acestei indemnizaţii este încurajarea personalului plătit din fonduri publice de a participa activ în viaţa ştiinţifică, de a-şi perfecţiona cunoştinţele într-un domeniu dat şi de a-şi

îmbunătăţi performanţele profesionale la locul de muncă (Decizia CC nr.695/2019)”, se menţionează în Nota de Fundamentare a proiectului.